TWENOTTWENOTTWENOT

De Tank

“De Tank” is het 2-maandelijkse blad van de Twenot en wordt gevuld met artikelen over tanks, militaire voertuigen, modelbouw van militaire voertuigen, beknopte krijgsgeschiedenis, reisverslagen en is tevens het belangrijkste orgaan waarmee het bestuur communiceert met haar leden.

Een groot deel van deze artikelen worden door de leden zelf geschreven en zijn net zo divers als de leden zelf.