TWENOTTWENOTTWENOT

Welkom op de site van TWENOT

De TWENOT (TWEede Nederlandse Organisatie van Tankhobbyisten) bestaat sinds 1 juli 1976 en is een voortzetting van de ENOT, de Eerste Nederlandse Organisatie van Tankbobbyisten. Het is een vereniging van mensen met als hobby tanks en andere militaire voertuigen, in de meest ruime zin van het woord.


Bekijk ons foto-album:

De TWENOT is erop gericht de leden te helpen met hun hobby. Dat gebeurt op verschillende manieren:

  • Het verenigingsblad "DE TANK", dat zes keer per jaar uitkomt en informatie en artikelen bevat over bepaalde typen tanks en/of andere militaire voertuigen, modelbouwverslagen, informatie over (buitenlandse) musea, etc. Geprobeerd wordt de betreffende onderwerpen zo gevarieerd mogelijk te behandelen, waarbij uiteraard bijdragen van leden onontbeerlijk zijn en zeer op prijs worden gesteld.
  • Het organiseren van landelijke en regionale bijeenkomsten. De landelijke bijeenkomsten vinden drie keer per jaar plaats, bij voorkeur op een locatie die raakvlaken heeft met de hobby. Ze genieten een ruime belangstelling. Er is gelegenheid ervaringen uit te wisselen, zowel op hobbygebied als over andere zaken en er zijn verschillende gespecialiseerde handelaren aanwezig. Ook wordt er een modelbouwwedstrijd georganiseerd met verschillende categorien.
    Daarnaast zijn er regionale bijeenkomsten, die veelal uitgaan van een regiocordinator. Deze dagen zijn kleiner van opzet en kunnen variren tussen bovengenoemde bijeenkomsten, bouwavonden of bijvoorbeeld een excursies naar een museum. Zie verder de betreffende pagina op deze website.
  • TWENOT website en forum. Leden worden via de website genformeerd over last-minute verenigingsnieuws en andere actuele gebeurtenissen betreffende de hobby. Op het forum wordt het verenigingsdoel gerealiseerd door de grote en snelle uitwisseling van informatie. Bij de TWENOT Nieuwsgroep kan snel een vraag worden geplaatst waarop altijd wel n of enkele antwoorden komen; in het Fotoalbum kan je je modelbouwresultaten tonen, waarop dan door anderen tips en aanwijzingen kunnen worden gegeven. Ook worden hier regelmatig bouw- en schildertechnieken uitgewisseld. Wil je iets kopen of verkopen dan is de rubriek Vraag & Aanbod daarvoor de aangewezen plek.
  • Daarnaast treedt de TWENOT regelmatig naar buiten, op beurzen in binnen- en buitenland en verschillende andere manifestaties waarbij militaire onderwerpen aan de orde komen.

Hoe word je lid?

  1. De website bevat een automatisch aanmeldingsformulier. Door dit aan te klikken, in te vullen en te versturen ben je binnen enkele dagen lid van de TWENOT.
  2. Door de jaarcontributie (zie hieronder) over te maken op girorekening NL71 INGB 0003026112 t.n.v. TWENOT, Heiloo, onder vermelding van "nieuw lid". Ook dan ben je binnen enkele dagen lid van de TWENOT.

Het lidmaatschap kost per jaar:
Jeugdleden (t/m 18 jaar): € 12,50
Volwassenen: € 16,-
Leden in buitenland: € 50,00

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. In het lopende jaar reeds verschenen nummers van DE TANK worden toegezonden zodra het lidmaatschap ingaat.