TWENOTTWENOTTWENOT

Het bestuur

Het TWENOT bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Jan Willem Stokkers
Vice-voorzitter: Marcel von Hobe
Secretaris: Arno Cornelissen
Penningmeester: Kees Blijleven
Leden: Johan Bijl, Richard Cramer