TWENOTTWENOTTWENOT

Contact

Voor informatie over de volgende gebieden neemt u contact op:

Over lidmaatschapszaken en contributie:
Penningmeester TWENOT: Gert Mons, Hinlopenlaan 8, 1411JP Naarden;
mail: info@twenot.nl of penningmeester@twenot.nl

Over evenementen die de TWENOT organiseert, of aan deelneemt: evenement@twenot.nl

Voor redactionele zaken van ons blad De TANK: redactie@twenot.nl

Voor alle overige vragen: secretaris@twenot.nl