TWENOTTWENOTTWENOT

Wijzigingsformulier

Hier vindt u het automatische wijzigingsformulier aan waarmee u te wijzigen gegevens kunt doorgeven aan Twenot.
U dient in ieder geval uw naam in te vullen en verder enkel de velden die gewijzigd dienen te worden.

Uw naam wordt
Adres wordt
Postcode wordt
Woonplaats wordt
Telefoonnummer wordt
Email-adres wordt
Geboortedatum wordt
Ik verleen hierbij tot wederopzegging machtiging aan TWENOT om jaarlijks de contributie af te schrijven van mijn bank/girorekening nummer:
  wordt
Ik heb een maand de tijd om mijn bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken indien ik het niet eens ben met de afschrijving.