TWENOTTWENOTTWENOT

Het bestuur

Het TWENOT bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Arno Cornelissen
Secretaris: Eric de Vetter
Penningmeester: Kees Blijleven
Leden: Rob Swart, Bas Slaats