TWENOTTWENOTTWENOT

Het bestuur

Het TWENOT bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Marcel Zwarts
Secretaris: Erik SChaap
Penningmeester: Arne Poirot
Ledenadministratie: Gert Mons
Redactie: Kees Blijleven
Leden: Rob Swart, Bas Slaats